Håll Sverige Rent har presenterat sin skräprapport, byggd på statistik från 2023. Precis som tidigare år är fimpar den vanligaste nedskräpningen. 2023 var det 28 större tätorter som mätte skräpet med Håll Sverige Rent. Mönstret gick igen i ort efter ort: Det vanligaste skräpet är cigaretter, följt av snus och olika typer av plast.

Att cigaretterna toppar är inte något nytt, men en genomgående tendens är att det slängs färre fimpar samtidigt som övrigt skräp är på samma nivå som tidigare.

Cigarettfimpar ställer till skada i naturen, vilket Tobaksfakta tidigare skrivit omNu finns ett politiskt mål att halvera antalet slängda fimpar från 2023 till 2030. Det är en del i att sträva efter att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv.. Sedan år 2011 kan den som slänger skräp bötfällas och sedan två år tillbaka gäller det också mindre skräpföremål som fimpar och tuggummi. Under 2023 vara var det 339 personer som fick skräpböter. Det här 17 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan lagen kom till Det framgår inte av statistiken om det är fimpböter som är orsaken till ökningen.

När det gäller det näst mest vanliga skräpet, snus, skiljer inte Håll Sverige Rent mellan brunt och vitt snus men kommer göra det i nästa mätning. Då kommer man också registrera skräp från e-cigaretter, det mäts inte idag.

En miljö skiljer ut sig när det gäller nedskräpning – fjällen. Där är snus den vanligaste formen av nedskräpning, endast en procent av skräpet utgörs av fimpar.

 

Källor:

Läs vidare