– Ring senare – jag är på väg ut nu, säger Kjell Andersson, när Tobaksfakta hör av sig.

På väg ut, betyder att han ska göra det som han gjort så många gånger under sitt liv – dyka. Kjell Andersson började med dykningar 1970 och har sedan dess fått ihop över 5 000 dyktimmar.

Få personer i Sverige har samma erfarenhet som han. Men det är inte det som gör honom unik. Det är att han ”dyker på skit”, som han själv uttrycker det.

– Om du är dykare va, så vill du dyka på vrak och växter och sådant som är fint. När du kommer vid ett utsläpp en gång, så dyker du inte där nästa gång. Det är inte någonting att se.

Det som andra dykare bara gör en gång har blivit hans livsuppgift, att visa på det som ingen vill se. Kjell Andersson har arbetat vid Lunds universitet som forskningsingenjör och blivit kontrakterad som oberoende miljökontrollant runt om i landet under 30 års tid. Nu är han pensionär men arbetar oförtrutet vidare. Han är vice ordförande i Swedish Coast and Sea Center – en ideell organisation som arbetar för att få alla att förstå att allt som görs i kust– och havsområden, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

– Observera, dokumentera och visa. Det har alltid varit min målsättning.

Det har gett fantastiska resultat, som i Öresund. 1988 gjordes en film om hur de tunga utsläppen hotade Öresund. Filmen uppmärksammade i en artikelserie i Helsingborgs dagblad, som ledde till protesttåg och till slut till politisk handling.

– I dag är Öresund renare än både Östersjön och Kattegatt. Det går inte att jämföra.

Fiskar dör av fimpar

I Öresund var det industriutsläpp som hotade havsmiljön. Men också det som till synes verkar harmlöst kan utgöra ett stort hot mot miljön. En liten portionssnus eller fimp, kastas på marken. Det börjar regna och fimpen och portionssnuset hamnar i en dagvattenbrunn och vidare till regnvattenrör som rinner rakt ut i vattnet, orenat.

– Regnvattenrören mynnar ut på grunt vatten, som är  lekområden för småfisken. Fimpen innehåller bland annat plast och kadmium samt det som rökarna inte vill ha i sina lungor. Detta får fiskarna i sig. Småfisken äts upp av större fiskar, och alla som äter fisk kan också få i sig av avfallet.

– Vi ser aldrig att människor fimpar sina cigaretter inne i matvarubutiken bland maten. Så varför ska vi acceptera det utanför, när vi vet att det till slut hamnar på vårt matbord, frågar sig Kjell Andersson.

Ett alternativt scenario är att fisken inte hamnar på tallriken, eftersom den har dött i förväg. Kjell Andersson refererar till forskningsresultat från San Diego University.

– I lakvatten från en fimp dör 50 procent av fisken per liter vatten, visar deras forskning.

Kjell Andersson säger att det som dykare framför allt tar om hand i havet är stora saker som slängs.

– Det är lättare att hämta upp en kasserad elskotercykel, än att sanera från fimpar och snus.

Men det småskräp som kommer från tobaksprodukterna blir sammantaget gigantiska mängder.

Inga dykande miljökontrollanter

Enligt Håll Sverige Rents skräprapport 2020 slängs omkring en miljard fimpar på svenska gator och torg varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast. Av den skräpmätning som utförts av Naturvårdsverket framgår att cirka 62 procent av allt skräp är fimpar. Hur stor del av det som hamnar i vattnet och hur mycket som vi till slut själva äter, är omöjligt att säga.

– Det finns inga som har kontroll över de här utsläppen. Det finns inga dykande miljökontrollanter, säger Kjell Andersson.

Välkomnar lagskärpning

Det är redan idag förbjudet att slänga skräp, men enstaka småsaker som till exempel fimpar, prillor och godispapper räknas som ringa förseelse och är undantagna från straffansvar. I propositionen Producentansvar och straffansvar för nedskräpning föreslår regeringen att undantaget tas bort. Riksdagen ska ta ställning i frågan i september. Kjell Andersson är helt på regeringens linje.

– Jag tror på att man måste ta itu med det för det blir bara värre och värre. Folk är väldigt duktiga på att skräpa ner. På busshållplatser och på stränder, blir det mer och mer att man bara kastar på marken. Man vet att man inte kan ställa bilen hur som helst, för då blir det böter, men fimpar och portionssnus kan kastas hur som helst.

Läs också om förslag att införa nedskräpningsavgift för cigaretter och snus 

Se film

Efter regn kommer fimparna och portionssnus ut i havet

 Vättern under ytan

 

 

Läs vidare