Danmarks motsvarighet till Naturskyddsföreningen genomför återkommande insamling och registrering av skräp. I årets insamling var nikotinpåsarna i fokus. Föreningen har uppmärksammat att påsar för vitt snus kastas på många ställen i naturen. Föreningen bestämde därför att på årets skräpinsamling skulle volontärerna registrera alla påsar de hittade. Det blev alltså över 100 000 påsar.  Dessa kan vara livshotande för djur.

– Det stämmer att nikotinpåsar är små och inte tar så mycket plats i landskapet men de kan likväl ställa till med stor skada, om djur förväxlar dem med mat och äter dem, säger Naturfredningsforeningens direktör Lars Midtiby, och hänvisar till att de på senaste åren varit flera exempel på hundar som blivit nikotinförgiftade.

Hos den danska djurläkarföreningen för man inte statistik över hur många djur som förgiftas av nikotinpåsar, men föreningens ledare Hanne Knude Palshof, uppmanar alla hundägare att vara uppmärksamma på nikotinpåsarna.

– I takt med att det har blivit vanligare att de slängs i naturen är det naturligtvis ett ökande antal som förgiftas, då nikotin är giftigt kan det naturligtvis få konsekvenser. Om man misstänker att hunden fått i sig en nikotinprodukt ska man kontakta en djurläkare, säger Hanne Knude Palshof, i pressmeddelandet från danska Naturfredningsforeningen.

Källa:
https://www.dn.dk/nyheder/nikotinposer-flyder-flere-steder-i-denne-uge-vil-affaldsindsamlingen-kortlaegge-problemet/

https://www.dn.dk/nyheder/resultatet-er-klar-affaldsindsamlere-fandt-115-000-snus-og-nikotinposer/

Läs vidare