Marknaden för e-cigaretter för engångsbruk har vuxit kraftigt de senaste åren, enligt artikeln. I Storbritannien ökade användningen från 7 procent av e-cigarettanvändarna år 2020 till 52 procent år 2022.

Marknaden dominerades inledningsvis av bland andra ElfBar och Puff Bar, men det senaste året har tre av de fyra största tobaksbolagen lanserat e-cigaretter för engångsbruk.

Produkterna är kontroversiella, och det finns farhågor kring ungdomars ökade användning och även den miljöpåverkan de orsakar. Produkterna innehåller plast och litiumbatterier och påverkar miljön både i utvinningen av de metaller som ingår och när de är förbrukade, då de ofta slängs bland de vanliga hushållssoporna.

Läs vidare