Programmet lanserades i april 2023 och syftar till att förse 1 miljon rökare med e-cigaretter senast i mars 2025.

Hälsodepartementet (Department of Health and Social Care) står för kostnaden för dessa startpaket, som kommer att distribueras via lokala myndigheters sluta röka-tjänster.

Frågor har enligt Healthcare Leader dock väckts både om hur effektiva e-cigaretter är för rökstopp och om de är en potentiell inkörsport till rökning för barn.

National Health Service England hävdar att e-cigarettbruk är ”avsevärt mindre skadligt än rökning” och står som ”ett av de mest effektiva verktygen för att sluta röka”, även om det inte är ofarligt.

Men det har visat sig  att e-cigaretter, särskilt de för engångsbruk, har blivit allt mer populära bland barn. I mars 2023 hade 11,6 procent av barnen provat e-cigaretter vilket är en 50-procentig ökning jämfört med 2022, enligt Action on Smoking and Health.

Regeringen har aviserat att e-cigaretter för engångsbruk kommer att förbjudas och att smaker som specifikt marknadsförs till barn kommer att begränsas.

Läs vidare