I rapporten, som kom i mitten av januari, presenterar WHO:s uppskattningar av tobaksanvändningsprevalensen för 2022, antalet användare och trender som beräknas till 2030.

Uppskattningarna är på global, regional och landsnivå.

Rapporten kan laddas ner från WHO:s webbplats.

Läs vidare