Tobaksbolagens e-cigarettkampanjer är särskilt fokuserade på England. Detta eftersom myndigheterna har antagit policyer för e-cigarettbruk och e-cigaretter och ser produkterna som ett nyckelverktyg för rökare att sluta. Rökavvänjningskliniker delar till exempel ut gratis e-cigaretter och vissa sjukhus har butiker som säljer e-cigaretter i sina lokaler. En stadsdel i London delar ut e-cigaretter till gravida rökare, som Tobaksfakta har berättat tidigare.

Strategierna som avslöjas i tidningens granskning är inte nya, men de specifika detaljerna ger viktiga insikter om branschens framgångar i landet, inklusive hur branschen förmedlar pengar genom mellanhänder för att dölja vilka som egentligen ligger bakom.

Några utdrag från artiklarna:

  • Cigarettbolagen har finansierat forskningsartiklar som ifrågasätter riskerna med ungas e-cigarettbruk. De har sedan citerats som bevis av tobaksfinansierade kampanjgrupper i samrådssvar till regeringen.
  • Hundratals läkare har deltagit i utbildning om rökstopp som förordar e-cigaretter. Utbildningen drevs av en läkare som har tagit emot miljonbelopp från Philip Morris International.
  • Tobaksjätten British American Tobacco hjälpte till att driva en ”gräsrotskampanj” för att påverka regeringens politik.

De fyra artiklarna kan läsas på Stanton Glantz blogg.

Läs vidare