I studien undersöktes 4107 ungdomars e-cigarettbruk i Australien, Kina, Indien och Storbritannien. Av dem hade ungefär en fjärdedel aldrig hört talas om e-cigaretter och deras svar uteslöts från analysen.

En stor majoritet, 85 procent av deltagarna som hade hört talas om e-cigaretter rapporterade att de sett e-cigarettreklam i minst en typ av media. Exponeringsfrekvensen var särskilt hög bland återförsäljare av e-cigaretter och sociala medier, och betydande exponering rapporterades också över ett brett spektrum av andra medier inklusive tv, tidskrifter, skyltar och radio.

Dessa resultat är anmärkningsvärda, med tanke på de regler som finns i alla fyra länderna för att förbjuda e-cigarettannonsering i de flesta, om inte alla, media, skriver forskarna.

Studien är publicerad i Tobacco Induced Diseases.

Läs vidare