De flesta vet att passiv rökning är skadligt och att man inte ska röka under graviditet för att det kan skada fostret. Men vad många kanske inte tänker på är att även nikotinet i vitt så kallat tobaksfritt snus och e-cigaretter förs över till fostret. Som Tobaksfakta tidigare har rapporterat associeras låg födelsevikt med e-cigarettanvändning enligt en amerikansk studie från 2021.

Synen på hur farligt det är att använda e-cigaretter skiljer sig mycket åt i olika delar av världen, även om forskning har visat att e-cigarettanvändning bland annat leder till styvare blodkärl, vilket i sin tur kan öka risken för hjärtinfarkt eller stroke.

I många länder, till exempel Thailand, är e-cigaretter förbjudna. I Australien kan de sedan 1 oktober 2021 endast fås efter förskrivning från läkare.

I andra länder, som till exempel Storbritannien, används e-cigaretter som rökavvänjning – vilket ju också är e-cigarettindustrins argument när den marknadsför sina nya produkter, som kan leda till livslångt nikotinberoende hos användarna.

Motverka fattigdom

Syftet med beslutet i Lambeth är att stoppa gravida kvinnor från att spendera pengar på cigaretter och motverka fattigdom. Där har alltså de lokala politikerna beslutat att rökande gravida kvinnor kommer att få gratis e-cigaretter, enligt BBC.

Programmet kommer enligt stadsdelsnämnden att spara 2 000 pund, motsvarande cirka 22 000 kronor, per år för föräldrar – pengar som de annars skulle ha gått till cigaretter. Det uppskattas att mer än 3 000 Lambeth-familjer – många med barn – hamnar i fattigdom varje år på grund av sina rökvanor.

Enligt brittiska sjukvården National Health Service är nikotinplåster eller nikotintuggummi att föredra, eftersom det inte finns mycket forskning om hur e-cigarettanvändning under graviditeten.

”Uppseendeväckande”

Ann Post, Tobaksfaktas tobaksavvänjningsexpert, tycker att beslutet är uppseendeväckande. 

–Med stöd av den samlade kunskapen går det ej att dra slutsatsen att det finns ett samband mellan användning av e-cigaretter och förändring av rökvanor. Ofta används de parallellt. I tidig graviditet, då motivationen till rökstopp ofta är hög, är det viktigt att ta tillfället i akt att och erbjuda säkra metoder för både den blivande mamman och barnets skull, säger hon.

Det är angeläget att hälso- och sjukvården stödjer gravida att sluta röka, enligt Gabriella Beckvid Henriksson, utredare vid Socialstyrelsen avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor finns rekommendationer om evidensbaserade metoder som bör användas.

–Vi har inga rekommendationer om att använda e-cigaretter som alternativ till traditionella cigaretter, säger hon.

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsstöd vid planering av graviditet som en del i stöd till förlossningsvården. Kunskapsstödet kommer att publiceras i december 2022. Socialstyrelsen ska också se över levnadsvaneriktlinjerna, enligt Gabriella Beckvid Henriksson.

Läs vidare