Resultaten från studien presenterades i september på European Respiratory Society, en av världens största lungkongresser, och blev uppmärksammad av forskare och internationella medier.

Studien, med 22 deltagare, undersökte nikotinets effekter på blodkärlen. Deltagarna fick under 30 minuter puffa 30 gånger på e-cigaretter med nikotin. Efter en vecka upprepades försöket, då med e-cigaretter utan nikotin. Blodprov togs omedelbart före och efter puffandet, samt efter en timme.

Forskarna såg en ökad tendens för blodplättarna, trombocyterna, i blodet att koagulera efter användning av e-cigaretter med nikotin. Deltagarnas puls ökade, de fick även högre blodtryck och sänkt hudtemperatur. Dessa effekter var borta efter en timme och fanns inte heller efter användning av e-cigarett utan nikotin.

–Det är liknande resultat som man har sett i tidigare studier vid rökning av vanliga cigaretter, men då har man inte kunnat veta vilka av alla ämnen i röken som orsakar dem. Vi verkar ha isolerat effekten av nikotinet. Potentiellt ger nikotinet en adrenalinutsöndring som påverkar koagulationsbildningen i kroppen, säger doktoranden Gustaf Lyytinen, som presenterade studien vid konferensen.

Han arbetar kliniskt på Helsingborgs sjukhus som ST-läkare i internmedicin och är doktorand vid Karolinska institutet. Magnus Lundbäck, som forskar på e-cigaretter, är hans handledare. (läs artikel kopplad till Magnus Lundbäcks forskning)

Är resultatet unikt?

–Det är unikt att vi ser en ökad koagulationsaktivering som verkar vara en effekt av nikotinet. Att vi har lyckats isolera nikotineffekter är intressant, eftersom e-cigaretter marknadsförs som ett mer hälsosamt alternativ till cigaretter och en avvänjningsprodukt, säger han.

Avvänjningsprodukter med nikotin, som tuggummin och plåster, ger inte samma effekter på blodkärlen.

–Man kan fundera över om det har med upptaget att göra, att man andas in e-cigaretter jämfört med plåster, som har en långsammare administrering av nikotinet över längre tid. Det är också en lägre mängd nikotin i avvänjningsprodukter.

Deltagarna i studien använde tobak då och då.

– Deltagarna var nikotinanvändare ibland, men max tio cigaretter eller prillor per månad, alltså inte så frekvent. Det är av etiska skäl som vi rekryterar deltagare som har använt tobak, för att vi inte ska introducera nikotin till nya användare. Men före deltagandet var de utan tobak en vecka, berättar Gustaf Lyytinen.

Deltagarna tog ett bloss i minuten under trettio minuter. En e-cigarettanvändare puffar i snitt 200 gånger per dag.

– Jämfört med genomsnittskonsumenten var det en förhållandevis låg mängd som deltagarna fick i sig, säger han.

–Vad vi har sett är en kortvarig effekt, det är inget farligt för dem som deltog, de är unga friska personer med friska kärl. Det behövs mer forskning, men vår hypotes är att om man får en sådan aktivering med ökad ålder, sjukare kärl, och känsligare system, så skulle det kunna innebära en ökad benägenhet att få en riktig propp om man är kronisk användare. Långtidseffekter är alltid svåra att förutsäga, men våra resultat indikerar att nikotinet rubbar systemet, säger Gustaf Lyytinen som nu tittar på kärleffekter och koagulationstendenser när det gäller Iqos, en upphettad tobaksprodukt från Philip Morris.

Läs vidare