E-cigarettbruk under graviditeten, särskilt när det sker dagligen av personer som inte röker vanliga cigaretter, är förknippat med låg födelsevikt hos barnet, enligt studien.

Forskarna undersökte e-cigarettanvändning under tre månader före graviditeten och under de sista tre månaderna av den. E-cigarettanvändning före graviditeten var inte associerad med låg födelsevikt.

Läs vidare