De övriga deltagarna är Sheila Duffy, Action on Smoking and Health Scotland, och Yael Ossowski, Consumer Choice Center, som är en av tobaksindustrins frontgrupper.

Inslaget i The Newsmakers är på knappt 30 minuter och ger en bakgrund till hur England, till skillnad mot Skottland, Wales och Nordirland, väljer att förorda e-cigaretter som rökavvänjningsmetod.

Varken Stanton Glantz eller Sheila Duffy anser att England beslut har tillräckligt vetenskapligt underlag. Duffy betonar att de övriga länderna som ingår i Storbritannien har valt en säkrare väg, då hälsokonsekvenserna inte är tillräckligt utredda.

Stanton Glantz citerar den mängd studier som finns som visar på hälsoriskerna. Det är bara cancer som vi vet för lite om, menar han, andra hälsoeffekter märks direkt.

Yael Ossowski tar upp att tobaksbruk är en del av människors fria val och nämner Sverige som exempel på ett land där det, enligt honom, finns ett hälsosammare tobaksbruk i och med snuset.  Sheila Duffy  replikerar att tobaksbruk inte kan kallas för ett val, det är ett beroende som oftast inleds innan användaren nått den lagliga åldern för inköp och när hen väl ångrar sig, vilket de flesta gör, är hen redan fast.

Läs vidare