1 329 unga vuxna, 18–30 år, som aldrig använt tobaksprodukter men som ansågs mottagliga för e-cigaretter utifrån deras svar på screeningfrågor, ingick i undersökningen. Forskarna undersökte hur medvetna ungdomarna var om e-cigarettindustrins marknadsföringsmetoder och deras inställning till e-cigaretter, enligt en artikel i Medical Xpress.

Sammantaget var en större medvetenhet om e-cigarettbranschens marknadsföringsmetoder förknippat med starkare attityder mot e-cigaretter. Dessa deltagare var mer benägna att hålla med om uttalanden som: ”Att inte använda e-cigaretter är ett sätt att uttrycka mitt oberoende”, ”Att ta ställning mot e-cigarettbruk är viktigt för mig” och ”Jag skulle vilja se elektroniska e-cigarettföretag gå i konkurs.”

Resultaten, från studien vid Drexels Dornsife School of Public Health och The National Institute on Minority Health and Health Disparities i Pennsylvania, USA, tyder på att utbildning av unga människor om marknadsföringstaktiker kan hjälpa till att minska antalet nya e-cigarettanvändare.

Studien är publicerad i Tobacco Control.

Läs vidare