Forskarna vid MedStar Health i Baltimore analyserade data från undersökningar och elektroniska journaler för att undersöka sambandet mellan e-cigarettanvändning och hjärtsvikt. De fann att de som använder e-cigaretter löpte 19 procent större risk att utveckla hjärtsvikt.

175 667 vuxna amerikaner ingick i studien. 3 242 av deltagarna utvecklade hjärtsvikt under den fyra år långa uppföljningsperioden.

Hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd som innebär att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen ordentligt.

Studien är en observationsstudie och mer forskning behövs för att bekräfta resultatet, enligt artikeln i Newsweek.

Läs vidare