Globalt uppskattas det att 38 miljoner 13–15-åringar använder tobaksprodukter. Det motsvarar hela Kanadas befolkning. En studie från 2022, som refereras i artikeln på STOP:s webbplats, visar att smaksatta cigaretter spelar en viktig roll i att ungdomar och ungdomar börjar röka och fortsätter röka i en stor del av världen.

Enligt en annan studie, där cirka 13 600 amerikanska ungdomar ingick, var smakerna den vanligaste orsaken till att använda någon form av tobaksprodukter. För 85 procent av de tillfrågade som hade använt tobak någon gång var en smaksatt produkt den första tobaksprodukten de hade provat.

Smakerna får alltså tobak att verka mer tilltalande, men tobak som inte smakar tobak kan också verka mindre farligt att använda. Och den som har använt smaksatta tobaksprodukter riskerar också att bli regelbundna tobaksanvändare, enligt artikeln.

Läs vidare