Det skriver Magnus Lundbäck specialistläkare och docent på Karolinska institute­t, Linnéa Hedman docent i epidemiologi och folkhälso­vetenskap på Umeå Universitet och Kristina Sparreljung generalsekreterare Hjärtlungfonden  i en debattartikel i SvD.

E-cigarett­användningen bland barn och unga har ökat explosions­artat de senaste åren. Till exempel har användningen bland gymnasieelever ökade från 6 till 24 procent under perioden 2019 till 2022. Det behövs en avsevärt starkare reglering av e-cigaretter och den skadliga industri som förstör svenska barns och ungdomars hälsa, skriver författarna.

Läs hela debattartikeln

Läs också om att e-cigaretter ökar risken för lungsjukdomar bland ungdomar 

Läs vidare