Temat för WHO:s tobaksfria dag var “Vi behöver mat, inte tobak (”We need food, not tobacco”).

På sin webbplats tar Smoke Free Partnership SFP upp att EU genom sin gemensamma jordbrukspolitik subventionerar tobaksodling med mellan 100 och 270 miljoner euro under fem år. Det har också framkommit i medierna att migranter, inklusive minderåriga, i Italien, som är Europas största producent av råtobak, tvingades arbeta tolvtimmarsdagar i tobaksodlingarna utan kontrakt och skyddsutrustning. Tobaksodling förorenar dessutom livsmedelsgrödor med giftigt nikotin, vilket utgör ett hot mot folkhälsan, skriver SFP.

Läs vidare