Ett nytt blogginlägg på nätverket STOPs webbplats går igenom tobaksbolagens både historiska och nutida uttryck för rasism och kräver att tobaksbolagen ska ställas till svars för den skada de orsakat.

Läs vidare