En artikel på African Tobacco Control Alliance webbplats tar upp ämnet barnarbete i tobaksodlingar.

Många hushåll i låginkomstländer har på grund av de dåliga villkoren inte något annat val än att låta barnen arbeta i tobaksodlingarna.

Barn som arbetar med tobak löper hög risk för skador och sjukdomar, till exempel nikotinförgiftning genom huden. Barnen utsätts också för bekämpningsmedel vilket leder till en rad risker.

Barntobaksarbetare arbetar ofta 50 eller 60 timmar i veckan i extrem hetta, använder vassa och farliga verktyg, lyfter tunga laster och klättrar i takbjälkar på lador och riskerar allvarliga skador och fall.

Många av dessa arbetande barn går inte i skolan alls.

Tobaksblad odlas i mer än 120 länder, men förekomsten av barnarbete är enligt artikeln underrapporterad. Enligt det amerikanska arbetsdepartementet förekommer barnarbete i tobaksproduktionen i 19 länder.

Läs vidare