FN-experterna har upprättat en dialog med några av de viktigaste tobaksföretagen som är verksamma i Malawi, till exempel British American Tobacco, Imperial, Philip Morris International och Japan Tobacco Group, efter att människorättsöverträdelser rapporterats inom sektorn.

Enligt ett pressmeddelande från FN påverkar de rapporterade fallen över 7 000 vuxna och 3 000 barn.

Experterna efterlyser bland annat förstärkt övervakning och företagsansvar för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och för att säkerställa att uppförandekoder implementeras i praktiken.

Läs vidare