Enligt artikeln på webbplatsen kostar tobaksindustrins miljöförstöring nästan lika mycket som jordbrukspolitiken, vilken är EU:s största post och står för 34 procent av budgeten.

Tobaksproduktionen svarar för 5 procent av den globala avskogningen, kräver stor användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, och utarmar jordar, vilket avsevärt förvärrar matosäkerheten, enligt artikeln. Tobaksproduktionen ger årligen två miljoner ton fast avfall, varav mycket består av giftiga kemikalier. Mikroplastbaserade tobaksfilter är framför allt det mest nedskräpade föremålet i världen och den första källan till plast som finns i våra hav.

Läs vidare