Man uppskattar att 65 procent av alla cigarettfimpar slängs på gator, torg och i naturen, och de hamnar så småningom i vattendrag och orsakar skador på vattenlevande organismer. I den nya studien har forskare testat hur gifterna som fastnar i filtret vid rökning, samt de ämnen som finns i filtret från början, påverkar vattenlevande mygglarver. Det visar sig att gifterna ledde till 20 procents högre dödlighet bland mygglarverna.

Cigarettfiltren uppfanns på 1950-talet och sitter i dag i 90 procent av alla sålda cigaretter. Använda filterfimpar kan innehålla 7000 olika kemikalier, oanvända 4000 kemikalier, varav många är giftiga. Varje filter består dessutom av cirka 15000 mikroplastfibrer. Totalt släpps 0,3 miljoner ton plastfibrer ut i naturen från filterfimparna varje år. Det är ungefär lika mycket som från världens alla tvättmaskiner.

Tobaksrelaterat skräp som fimpar är det mesta skräpet på gator och torg och kostar mycket för kommunerna att ta hand om. Från årsskiftet ska tobaksproducenterna betala för saneringen av fimparna. I studien har forskarna observerat hur rökare i Göteborg beter sig när det är dags att fimpa. Det visar sig att många väljer att slänga fimpen på marken, även om askkoppar finns i närheten. Eftersom cigarettfilter inte har några hälsofördelar föreslår forskarna att cigarettfilter tas bort från marknaden.

–Det är fel väg att gå att tobaksproducenterna får betala för städningen av filtren. Man bör hellre förebygga problemet än behöva städa upp det senare, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Läs vidare