E-cigarettbruket i Storbritannien har nått rekordnivåer det senaste året. Omkring 4,3 miljoner människor använder e-cigaretter, enligt en färsk rapport som The Guardian rapporterar om.

Trots åldersgränsen på 18 år för att köpa e-cigaretter har minderåriga som använder e-cigaretter ökat kraftigt under de senaste fem åren. Andelen 16–18-åringar som säger att de använt e-cigaretter har fördubblats under det senaste året.

E-cigaretter för engångsbruk innehåller värdefulla metaller, men slängs ofta i hushållssoporna och på gatan vilket har blivit ett problem i flera länder, till exempel USA vilket vi har berättat om tidigare.

Läs vidare