Enligt en ny undersökning från Truth Initiative använder över hälften av de 15–24-åringar som vejpar e-cigaretter för engångsbruk. Av dessa lägger två tredjedelar sina använda enheter direkt i hushållssoporna.

Truth Initiative är en folkhälsoorganisation som arbetar för att stoppa rökning och e-cigarettbruk, och 2700 ungdomar deltog i undersökningen. Hur många av dem som använde e-cigaretter framgår inte av artikeln på The Bureau of Investigative Journalisms hemsida.

Resultatet tyder på att e-cigaretter för engångsbruk är mer populära än till exempel Juul och andra varianter som är påfyllnadsbara.

Enligt undersökningen är Elf Bar det mest använda varumärket av e-cigaretter för engångsbruk.

Litium är en efterfrågad metall på grund av dess användning i laddningsbara batterier som driver allt från mobiltelefoner till elbilar. Men att producera det är en komplex process som vanligtvis genererar höga koldioxidutsläpp. Efterfrågan på litium till batterier förväntas femdubblas till 2030.

Läs vidare