Den negativa miljöpåverkan från tobak förbises ofta av allmänheten och förminskas avsiktligt av tobaksindustrin. Webinaret syftar till att avslöja tobaksindustrins försök att representera deras miljö- och hälsoskadliga produkter och metoder som hållbara och lyfta fram sätt att begränsa dessa metoder genom policyåtgärder och kampanjer för att öka medvetenheten.

Läs mer och anmäl dig här

Läs vidare