Den nya finansieringsomgången, som är en del av ett globalt engagemang på 420 miljoner USD för tobakskontroll som tillkännagavs i februari av Bloomberg Philanthropies, kommer att stödja gruppens forskning fram till december 2024, enligt en artikel på universitetets webbplats.

Sedan starten 2007 har Tobacco Control Research Group haft en ledarposition inom forskning om tobakskontroll, vilket bidrar till att förändra attityder till tobaksindustrin och säkra policyförändringar nationellt och globalt. År 2021 fick TCRG ett särskilt erkännande för sitt arbete av Världshälsoorganisationen WHO genom utmärkelsen World No Tobacco Day Award på tobaksfria dagen.

Läs vidare