Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, arrangeras varje år av WHO. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

I år är det inriktat på barn och ungdomar.

Tack vare kraftfulla ansträngningar vad gäller tobakskontroll har andelen som röker minskat, men mer behöver göras för att skydda unga, som är en sårbar grupp, skriver WHO.

Enligt global statistisk från 2022 konsumerar över 37 miljoner 13- 15-åringar tobak i någon form. I WHO:s statistik för den europeiska regionen återfinns fyra miljoner av dessa tobaksanvändare. Det vill säga cirka var tionde flicka och pojke.

Tobaksindustrin riktar in sig på ungdomar för att få nya kunder när de tidigare dör eller slutar använda tobak. För att kunna ersätta de förlorade kunderna strävar man efter att skapa miljöer där tobaksprodukter är tillgängliga och lagarna tillåtande. Industrin utvecklar också produkter och marknadsföring som är lockande för unga, inte minst på sociala media och strömningstjänster.

Tobaksindustrin säljer gärna in ett dödligt beroende, skriver WHO. Regeringar och de som arbetar med tobakskontroll måste därför försöka hålla bolagen ansvariga för den skada som de ställer till och skydda unga mot industrin.

WHO driver kampanjen ”Stop the lies” som handlar om att skydda unga mot industrins lögner. Tobaksfakta har tidigare skrivit om detta.

Läs vidare