I fjol klubbades lagen som ställer krav på att det ska finnas varningstext på varje enskild cigarett. I samband med beslutet sa hälsominister Jean-Yves Duclos att textningen ska göra det ”nästintill omöjligt” för rökare att undvika varningar.

Nu, ett år senare, har lagen trätt i kraft och svart text på både franska och engelska varnar rökarna för vilka risker de utsätter sig för.  Det finns sex olika varningstexter som står på cigaretter:

”Gift i varje bloss” ”Cigaretter förstör dina organ” ”Cigaretter orsakar cancer”

“Tobaksrök är skadligt för barn” ”Cigaretter orsakar impotens”  ”Cigaretter orsakar leukemi”.

Dessa varningar kommer så småningom att bytas ut mot andra. Canadian Cancer Society är mycket positivt till de nya varningstexterna.

– Dessa nya hälsovarningar kommer att finnas där för varje cigarett, varje bloss och varje rökpaus. Varningarna kommer nå unga som experimenterar med rökning genom att låna cigaretter av vänner, säger Rob Cunningham, senior strateg, på cancerorganisationen.

Canadian Cancer Society räknar med att varningarna kommer minska lockelsen med att röka, det kommer leda till att färre röker och att man kan förebygga cancer och andra sjukdomar.

Av alla cancerfall i Kanada beräknas 30 procent orsakas av cancer. Totalt dör varje år dör 46 000 kanadensare till följd av rökning. Enligt data från 2022 röker 3,8 miljoner i Kanada. Det motsvarar 12 procent av befolkningen över 12 år.
När Kanada införde varningar på cigarettpaket 2001 var man ett föregångsland. Nu har över 100 länder det. Nu räknar man med att flera också kommer införa varningar på enskilda cigaretter. Australien har redan talat om att ta samma steg, enligt Canadian Cancer Society.

Källa:
Canadian Cancer Society

Läs vidare