Reitan Convenience, RCS, är franchisegivare för Pressbyrån och 7-eleven. I en intervju med TT säger företagets VD Anna Wallenberg att bolaget satt som mål att helt sluta med cigaretter. Det ska ske genom en utfasning. Butikerna kommer sluta att ta in fler cigarettprodukter eller -varumärken från och med 2026.

– Riskerna med tobaksrökning är väl kända, både när det kommer till hälsorisker men även miljöpåverkan och arbetsförhållanden i produktionen. Vi ser även att det finns vissa länder som inför olika former för förbud mot rökning, till exempel progressiva åldersförbud, säger VD Anna Wallenberg till TT.

Hur ser man då på andra tobaksprodukter? Svenska Dagbladet har försökt intervjua VD Anna Wallenberg om det, men hon ställer inte upp skriver SvD. Tobaksfakta har inte heller fått svar på vår fråga. Vi skrev till pressansvarig: I er hållbarhetsredovisning står det att RCS har gjort ställningstaganden kring råvaror som har hög risk för negativ miljö- och hälsopåverkan och där produktionsförhållandena ofta är undermåliga för de som jobbar i värdekedjan. Ni kommer därför att sluta sälja cigaretter. Hur ser ni på andra produkter som delvis tillverkas på tobaksplantager, som snus och e-cigaretter. Kommer ni att fortsätta sälja dem? Hur ser ni på risker för negativ miljö- och hälsopåverkan?

RCS har inte återkopplat men i deras hållbarhetsredovisning framgår att de kommer att gradvis gå över till ”mindre skadliga tobaksprodukter som snus och nikotinprodukter”. Företaget skriver: ”Dessa har också välkända negativa effekter på hälsan då nikotin i sig är skadligt, men hälsoeffekterna bedöms mindre allvarliga än de som uppstår vid rökning”.

I hållbarhetsredovisningen står att tobaksindustrin är en drivkraft till avskogning och utsläpp av koldioxid, men man skriver inte om hur man ser på mijöpåverkan av snus och andra nikotinprodukter.

Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, har på uppdrag av Riksförbundet VISIR, granskat tobaksindustrins miljöpåverkan. Han säger till Tobaksfakta att det är positivt att cigaretterna fasas ut, men när det gäller miljöpåverkan blir det inte bättre för att man går över till snus.

– När det handlar om skövling av regnskog eller att barnarbetare blir sjuka av att utsättas för stora mängder nikotin, spelar det ingen roll hur tobaken används i slutänden, säger Nicklas Malmberg.

Källa:
https://reitanconvenience.se/hallbarhet/hallbarhetsredovisning

Läs vidare