Motiveringen för priset löd: De tilldelas priset för sina värdefulla insatser och sitt stora engagemang i det tobaksförebyggande arbetet. Genom sin forskning och opinionsbildande insatser har de på ett betydelsefullt sätt ökat förutsättningarna för en tobaks- och nikotinfri framtid för våra barn och unga.

Innan prisutdelningen hade trion delat med sig av sina kunskaper också på LUFT-konferensen. Linnea Hedman docent i folkhälsovetenskap och epidemiologi vid Umeå universitet, och enhetschef för Olinstudierna som är en epidemiologisk forskningsverksamhet om obstruktiva lungsjukdomar, talade om hälsorisker med e-cigaretter.  Louise Adermark, docent i neurobiologi, Göteborgs Universitet, om hur nikotinprodukter påverkan hjärnan och Magnus Lundbäck som är docent vid Karolinska institutet och specialistläkare i kardiologi om hälsoeffekter av olika nikotinprodukter med fokus på hjärta och kärl.

Tacksamheten över priset var stor hos alla tre.

– Det var så roligt att ta emot priset. Det är så fantastiskt att det arbete som jag ägnat så många år åt att göra faktiskt betyder något och är viktigt för andra. Jag är så glad åt att den forskning jag bedriver kan utgöra faktaunderlag för alla som jobbar med tobaksfrågor och tobaksavvänjning, sa Magnus Lundbäck.

Louise Adermark ser priset som en stor sporre:

– Som forskare jobbar man ofta i motvind med refuseringar av artiklar och avslag på anslagsansökningar. Man kan känna att man jobbar ihjäl sig till ingen nytta. Att då uppmärksammas för det arbete man gör, och få en indikation på att det betyder något för andra, det är det som gör att man orkar fortsätta!

Linnea Hedman gläds över priset och över att få dela det med Magnus Lundbäck och Louise Adermark.

– Att få priset känns mycket hedrande. Jag blev jätteglad för det och över att mitt Magnus och Louise arbete med forskning och opinionsbildning inom tobaks- och nikotinområdet uppmärksammas. Att vi får det tillsammans känns särskilt roligt eftersom vi bedriver forskning inom olika fält och därigenom kompletterar varandra på ett bra sätt.

De tre forskarna förekommer flitigt på Tobaksfakta.se. Några exempel:

Louise Adermark: Forskare: ”Väldigt oroväckande att unga exponeras för nikotinprodukter”
Magnus Lundbäck: Behandling vid hjärtinfarkt fungerar sämre för snusare 
Linnea Hedman: Epidemiolog: ”Just nu ett bra tillfälle att bli nikotinfri”

Läs mer om årets LUFT-konferens här

Läs vidare