Det finns ännu väldigt lite vetenskapliga studier kring hur e-cigarettanvändare påverkas av covid-19, enligt Linnéa Hedman.

–Det finns forskning som tyder på att de akuta effekter man ser av e-cigarettanvändning potentiellt skulle kunna leda till liknande skador som rökning gör på sikt, men det kommer att dröja innan man vet. Det går alltså inte att veta exakt vilka effekter e-cigaretter har för progressen eller prognosen för covid-19, säger hon.

Det amerikanska smittskyddsinstitutet Centers for Disease Control and Prevention, CDC, att ungefär en tredjedel av fallen med covid-19 är personer under 45 år, vilket är en mycket högre andel än i Europa. Som en möjlig förklaring anges just den utbredda e-cigarettanvändningen i denna åldersgrupp. De personer som drabbades av allvarlig lungskada (EVALI) relaterad till e-cigarettanvändning under 2019 kan ses som en särskild riskgrupp.

– Deras lungor är ju redan påverkade på grund av den påfrestning som deras lungor har varit utsatta för det senaste året, säger hon.

Vad vet man om hur vejpning påverkar lungorna?

–Från experiment i laboratoriemiljö har man sett akuta effekter på lungcellerna. Det börjar även komma befolkningsbaserade studier där man ser att personer som använder e-cigaretter har ökad risk för luftvägsbesvär. Men det är svåra samband att utröna eftersom många som använder e-cigaretter tidigare har varit rökare och då vet man ju inte riktigt vad som är orsaken till symptomen, säger hon.

Nikotinet påverkar cellernas förmåga att reparera sig, oavsett om man får i sig det via traditionella cigaretter, snus eller e-cigaretter.

–Det man känner till om lungskador från både djurförsök och laboratorieförsök på celler är att exponering för den nikotinhaltiga ångan från e-cigaretter påverkar cellernas reparationsförmåga och att lungvävnaden får skador vilket liknar processen som rökare som utvecklar kol har. Det är en liknande process, men på sikt vet man inte ännu vad exponeringen kan leda till.

–Personer med luftvägssjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar tillhör riskgrupper för covid-19. Om man vill minska risken för att drabbas av svår covid-19 är det ingen bra idé att inhalera de här kemikalierna i lungorna och utsätta dem för den ytterligare exponeringen, säger hon.

Receptorer som hjälper viruset

En ny studie kan delvis förklara varför personer som röker eller har kol har större risk att drabbas av olika sorters virus.

–Studien kopplar ihop högre nivåer av ett enzym i lungcellerna, en receptor där virus tar sig in, med rökning. Många sådana receptorer kan vara orsak till att rökare drabbas hårdare av olika virussjukdomar. Före detta rökare hade lägre nivåer av detta enzym, men det är oklart hur länge de har varit rökfria. Personer som röker eller har kol har alltså större risk att virus tar sig in med hjälp av de här receptorerna, vilket alltså även gäller coronaviruset.

 Virus kan finnas i utandningsluften

Potentiellt kan det finnas andra riskfaktorer med e-cigarettbruk som kan påverka sjukdomsspridning och förlopp.

–Partiklarna som finns i luften som man andas ut från en e-cigarett skulle kunna bidra till en ökad risk för smitta från e-cigarettanvändare som har coronaviruset. Jag har inte sett mätningar på detta, men man kan förvänta sig att det finns smitta i kondensen och ångan som e-cigarettanvändaren andas ut, säger hon.

Den risken gäller också ångan som andas ut av dem som använder vattenpipa.

Hur är det med snuset?

–Jämfört med studier om tobaksrökning finns få studier på snusets hälsoeffekter. Man vet att snusare har viss ökad risk för kardiovaskulära påverkan, och personer med kardiovaskulära sjukdomar hör till riskgruppen för covid-19. Nu är det en god tid att försöka bli nikotinfri, inte bara rökfri, utan helt nikotinfri. Jag hoppas att personer som har funderat på att bli nikotinfria nu tar chansen att minska risken att bli svårt sjuk. Det är förstås alltid viktigt att förebygga de sjukdomar som är relaterade till tobak och nikotin oavsett produkt men under den här tiden känns det som det är viktigare än någonsin, säger Linnéa Hedman.

 

Läs vidare