Under seminariet kommer bland annat bilder på de nya produkterna visar, eftersom många vuxna inte vet vad det är barn lockas av. Dessutom presenteras ny statistik som visar att såväl användning av e-cigaretter som vitt snus ökar kraftigt bland barn och unga. Läkare berättar om effekten av nikotin under graviditet och uppväxt. Fler programpunkter, samt information om föreläsare kommer inom kort.

Tid: 21 november 2023, kl 13.00-15.00
Plats: Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet. Vi arrangerar seminariet även som ett zoom-möte, så det går förstås också bra att delta digitalt. Du behöver anmäla dig oavsett om du vill vara med på plats eller digitalt.
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@ymtkansli.org  Representanter från tobaksindustrin är inte välkomna.
VIKTIGT: Uppge i anmälan om du medverkar på plats eller digitalt, och vilken organisation du tillhör.

Välkommen!
Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak

Läs vidare