Vi anordnar detta seminarium med anledning av World No Tobacco Day, som varje år anordnas av Världshälsoorgansiationen WHO 31 maj, och som syftar till att uppmärksamma vikten av att förbygga nikotin-och tobaksbruk. Här är dagens programpunkter:

Nikotin- och tobaksbruk – hur ser bruket ut idag?
Frida Nyman, folkhälsovetare, samordnare, Centralförbundet för alkohol -och narkotikaupplysning

 Hälsoeffekter av e-cigaretter och vitt snus
Johanna Andersson, doktorand sektionen för farmakologi, Göteborgs Universitet

Vad säger socialdepartementet
Daniel Braw, politiskt sakkunnig hos socialminister Jakob Forssmed, (KD)

 Goda exempel från Länsstyrelsen
Anna Haid, samordnare social hållbarhet, Länsstyrelsen Uppsala

 Avslutning

Här kan du läsa programmet i sin helhet

 

Tid: 23 april 2024, kl 13.00-15.00
Plats: Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet. Vi arrangerar seminariet även som ett zoom-möte, så det går förstås också bra att delta digitalt. Du behöver anmäla dig oavsett om du vill vara med på plats eller digitalt.
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@ymtkansli.org  Representanter från tobaksindustrin är inte välkomna.
VIKTIGT: Uppge i anmälan om du medverkar på plats eller digitalt, och vilken organisation du tillhör.

Välkommen!
Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak

Läs vidare