Under seminariet kommer vi att belysa aktuella prevalenssiffror nikotinbruk, politiska situationen just nu, samt goda exempel på hur länsstyrelsen arbetar.

Fler programpunkter, samt information om föreläsare kommer inom kort.

Tid: 23 april 2024, kl 13.00-15.00
Plats: Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet. Vi arrangerar seminariet även som ett zoom-möte, så det går förstås också bra att delta digitalt. Du behöver anmäla dig oavsett om du vill vara med på plats eller digitalt.
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@ymtkansli.org  Representanter från tobaksindustrin är inte välkomna.
VIKTIGT: Uppge i anmälan om du medverkar på plats eller digitalt, och vilken organisation du tillhör.

Välkommen!
Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak

Läs vidare