Under webbinariet kommer också utmaningar framåt för det tobakspreventiva arbetet att diskuteras, både vad gäller att ytterligare minska andelen rökare och att förhindra att människor fastnar i ett beroende av nya nikotinprodukter.

Läs mer och anmäl dig här

Läs också artikel om Hans Gilljam som startade Sluta-röka-linjen.

Läs vidare