Hon fortsatte med en liknelse som gör det tydligt varför det under konferensens tre dagar var så stort fokus på stöd till rökstopp:  ”Ingen på ett café skulle beställa ingredienserna i en cigarett: kadmium, ammoniak, metanol, arsenik… med flera”.

I stora delar av Europa, och i vissa grupper, är rökning fortfarande mycket vanligt förekommande bland befolkningen och många talare lyfte betydelsen av att använda evidensbaserade metoder som hjälper alla, även socialt utsatta grupper, att sluta röka.

Nya nikotinprodukter viktig framtidsfråga

Problematiken med de nya nikotinprodukterna, som e-cigaretter och vitt snus, lyftes också på flera seminarier och frågan ”Hur kan spridningen av nya nikotinprodukter stoppas” ställdes bland annat till Luk Joossens och Marc Willemssen, tobaksexperter från Belgien respektive Nederländerna.

Luk Joossens understryker att tobaksindustrin försvarar sig med att de endast vänder sig till vuxna i reklamen. Den framkomliga vägen för att minska bruket är att minska attraktionen till produkterna genom att påverka utseendet och innehållet så att barn inte lockas. Marc Willemssen berättade att han har goda erfarenheter av att rikta sig till influensers i sociala medier och förmå dem att inte promota produkterna och avstå reklamintäkter. Massmediakampanjer är också effektiva och ger gott resultat.

Från Sverige talade Helen Stjerna A Non Smoking Generation  om ämnet nya nikotinprodukter, liksom Hans Gilljam från Läkare mot Tobak som visade en animerad film om vitt snus som föreningen tagit fram tillsammans med Tobaksfakta.

Strikta restriktioner behövs för att skydda unga

Ett seminarium fokuserade specifikt på tobaksindustrins strategier för att nå unga. Juan Miguel Rey Pino från University of Grenada pratade om tobaksindustrins marknadsföring. Han lyfte bland annat om hur duktiga industrin är på att förstå sina konsumenter för att därefter kunna erbjuda det de efterfrågar. Det unga vill ha – och som nikotinindustrin erbjuder är:

  • High tech
  • Tasty
  • Fancy
  • Trendy

Förutom att nikotinindustrin är mycket aktiva på internet, når de även unga genom spel som är vanliga bland barn, som Roblox där unga lär sig att vejpa. En viktig åtgärd för att stoppa spridningen av nya nikotinprodukter är därför strikta regleringar som förhindrar industrin att nå unga på de plattformar där de befinner sig.

Åtgärderna i WHO Framework Convention on Tobacco Control  – Tobakskonventionen – och fortsatt implementering av den, lyftes under många olika seminarier. Det finns mycket kvar att göra konstaterade många talare.

Barns engagemang – hopp för framtiden

Konferensen hade som tema att Europa ska ha en tobaksfri generation 2040. En av konferensens dagar fylldes mässhallen av ett tåg av barn. Hundratals tonåringar gick genom hallen och in i en av seminariehallarna. De skulle vara med på seminariet ”Youth Mobilization”.

– När alla dessa barn kom in väckte det hopp. Det finns en sådan styrka i kommande generation. Barn är klokare än vi så det finns hopp om framtiden, och det var roligt att se att så många barn deltog, säger Tobaksfaktas ordförande Lena Sjöberg.

Hon var på plats i Madrid tillsammans med flera andra organisationer från det svenska tobaksnätverket. Läkare mot Tobak, Tandvård mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak och Tobaksfakta höll presentationer på en digital skärm i stora hallen om ämnen som engagerar. Tobaksfakta presenterade med hjälp av sin digitala poster vår senaste rapport om ungdomspolitikers inställning till tobaksfrågan (länk), och vann sista dagen  pris för bästa poster.

De svenska representanterna delade under de tre konferensdagarna ut informationsblad om de negativa hälsoeffekterna av nikotinbruk, visade animerade filmer i stora mässhallen och hade många givande samtal med personer från såväl ideella organisationer, samt representanter för folkhälsomyndigheter från flera länder. Svenska Folkhälsomyndigheten hade också representanter på plats och sammantaget gav dagarna viktigt input i det fortsatta tobakspreventiva arbetet i Sverige, såväl som i alla övriga europeiska länder.

Här finns konferensens slutdeklaration

Läs vidare