COP10 är den tionde sessionen för de parter som undertecknat Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (FCTC), vardagligt benämnd tobakskonventionen. Den äger rum 20–25 november och följs 27–30 november av MOP3, som är den tredje sessionen för parterna till protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter

De preliminära dagordningarna för COP10 och MOP3 finns nu på tobakskonventionens webbplats.

Anmälan till COP10 och MOP3 är öppen och delegater uppmanas att anmäla sig så snart som möjligt.

Läs vidare