I Sverige finns inget transparensregiser gällande vilka representanter från lobbyorganisationer som politiker väljer att träffa. Detta har Tobaksfakta lyft flera gånger. Bland annat har ordförande Lena Sjöberg sagt följande:  Ett transparensregister är en viktig åtgärd. Den låga kunskapsnivån när det gäller både artikel 5.3 som skadeverkningarna av nikotin, gör att makthavare blir enklare byten för tobakslobbyisters försök till politisk påverkan.

Möjligheten att införa ett register har utretts två gånger tidigare (SOU 2000:1) och  (SOU 2016:5), men båda gånger fick förslagen tummen ned. Efter att Sverige fått internationell kritik från flera håll för att vi saknar en reglering liknande en sådan som finns i EU, är nu frågan aktuell igen för utredning. Deadline för utredningen är satt till den 15 februari 2025.

Läs mer här

Läs vidare