Den 20–25 november äger den tionde sessionen, COP10, för parterna till tobakskonventionen rum och följs 27–30 november av MOP3, som är den tredje sessionen för parterna till protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter.

Vissa parter till tobakskonventionen har fått erbjudande från tobaksindustrin och dess frontgrupper om resor och tekniskt stöd, inklusive rådgivare, för sina officiella delegationer till partskonferensen i Panama.

Tobakskonventionens sekretariat har noterat att det förekommit erbjudanden och påminner på sin webbplats om den grundläggande och oförenliga konflikten mellan tobaksindustrins intressen och folkhälsan. De påminner också om artikel 5.3 i tobakskonventionen och att vara uppmärksam på rekommendationerna 4.9 och 8.3 i riktlinjerna för implementering av artikel 5.3. Enligt artikel 5.3 ska tobaksindustrin inte ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken och kontakter med företrädare för industrin ska i största möjliga mån undvikas.

Läs vidare