FN-kommittén Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) arbetar för närvarande på en allmän rekommendation som ska klargöra de skyldigheter angående rätten till hälsa som parterna till den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) har åtagit sig.

I utkastet till rekommendation 37 nämns helt kort att skillnader i behandling inom vården när det gäller tobak förvärrar skillnader i folkhälsa mellan olika grupper, och att skillnaderna inte erkänns som rasistiska.

”Det befintliga utkastet till rekommendation är redan historiskt och ett erkännande av det faktum att tobaksepidemin förvärrar skillnaderna i folkhälsa”, skriver European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) på sin webbplats.

ENSP och svenska Hjärt-Lungfonden är två av undertecknarna. Action on Smoking and Health i USA har tagit initiativ till uppropet, som har fem rekommendationer till CERD.

CERDs utkast till General recommendation No. 37 kan läsas här.

Läs vidare