Rökandet har gått ner kraftigt i Sverige. Från 2003 till 2020 minskade cigarettkonsumtionen med så mycket som 40 procent. Bland de som röker idag är det många som har andra utmaningar i livet. Psykisk ohälsa är vanligt, liksom beroende av droger och alkohol.

– Men även om det är vanligare att röka i dessa grupper så är de också påverkade av normerna i samhället. Rökningen har gått ner också här, även om inte lika mycket som i andra grupper.

Samhällets negativa syn på rökning och att allt fler miljöer blir rökfria underlättar för de som vill sluta röka.

–Och det vill ju de flesta, säger Ann Post.

En rökfri miljö har visat sig påverka rökbeteende och ge ökad motivation och tilltro till att klara av att sluta röka . Tidigare var psykiatrin undantagen när sjukhus blev rökfria, men nu är de flesta rökrum stängda även där. Det är för att minska rökningen och för att de flesta inte vill komma i kontakt med rök.

– Det finns en mytbild av personal och patienter som röker ihop. Den stämmer inte.

På några ställen har man först tagit bort rökrum och rökrutor och sen återinfört dem. Det är av praktiska skäl. Det saknas resurser för att personal ska hinna följa patienter ut när de är röksugna.

– Men rökningen vare sig uppmuntras eller uppskattas, säger Ann Post.

Ofta är patienter inte så lång tid på psykiatriska avdelningar. De skulle i teorin kunna få hjälp i sin hemmiljö istället, exempelvis av boendestödjare, men något sådant system finns inte. Inte heller de som bor på särskilda boenden har tillgång till tobaksavvänjning.

–Vad jag känner till finns inte något strukturerat stöd för tobaksavvänjning inom psykiatrin eller i andra miljöer med många människor med psykisk ohälsa.

När det gäller personer med beroende är det annorlunda. Beroendecentrum i region Stockholm satsar på tobaksavvänjning.

– På Beroendecentrum i Stockholm finns utbildade tobaksavvänjare på varje enhet. De lägger ner mycket resurser på det, säger Ann Post.

På Beroendecentrum i Stockholm menar man att det är ett stort stöd för patienterna att kunna vända sig till samma vårdgivare när det gäller tobak och exempelvis alkohol. Sug och risk för återfall hör ofta ihop för de både beroendena. Det är vanligt att jobba på detta sätt även på andra beroendeenheter, berättar personal på Beroendecentrum.

Ann Post är mycket positiv till den utvecklingen. Hon lägger till ett annat perspektiv som talar för rökavvänjning för de som missbrukat droger eller alkohol. När patienter slutar dricka eller ta droger finns en risk att de ska bli sjuka och dö av rökningen istället.

– Att fortsätta röka kan vara en extra stor hälsofaktor om du är i dålig fysik hälsa på grund av tidigare beroende. Det gäller exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, säger Ann Post.

Läs vidare