Att rökning är associerat med ökad risk för missfall är känt sedan tidigare. En studie från Örebro universitet, The association of smoking, use of snuff, and preconception alcohol consumption with spontaneous abortion: A population‐based cohort study publicerad i Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, visar att riskökningen också gäller för de som snusar. I studien slutade 6,6 procent av graviditeterna i missfall. För de som rökte 1-9 cigaretter per dag ökade risken för att vara en av de drabbade med 11 procent, för de som rökte tio cigaretter per dag eller mer var riskökningen 38 procent, för snusare 28 procent.

– Det mest intressanta med studien var att vi inte vet hur mycket snus som varje snusare använder per dag. Det finns allt från de som snusar lite varje dag, till de som har en portion snus inne i munnen hela tiden, när de tar ut en stoppar de in en ny. Men trots det var missfallsrisken större för snusare än för de som rökte 1-9 cigaretter per dag, säger Yvonne Skogsdal, barnmorska och forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper Örebro universitet.

Studien har utgått från uppgifter från drygt en halv miljon kvinnors första besök på barnmorskemottagning, under perioden juli 2014 till juli 2018.

Det var få av kvinnorna som rökte vid första besöket på barnmorskemottagningen, 5,1 procent, och ännu färre som snusade, 1,2 procent. Forskarna har justerat för andra förklaringar än tobaksbruket till högre risk för missfall.

– När vi räknade fram riskökningen för snusare och rökare tog vi hänsyn till andra faktorer som vi också vet kan påverka missfallsrisken som högt BMI, rökning (för de som snusade), snusning (för rökare), alkoholbruk innan graviditet, sociala faktorer med mera. Det är svårt att vara helt säker på att man justerat för allt som kan påverka missfallsrisken. Det kan finnas något annat som vi inte har kännedom om, eller som vi inte hade tillgång till att kontrollera. Men att rökning är associerat till missfall är känt sedan tidigare. Det har flera studier visat på.

Yvonne Skogsdal känner inte till någon annan studie om missfallsrisk för snusare men hon tycker inte resultatet är förvånande.

– Eftersom snuset också är en tobaksprodukt så ger det stöd åt att även snuset är associerat till missfall, säger Yvonne Skogsdal.

Studien bygger på uppgifter från 2014-2018 då hade det vita nikotinsnuset ännu inte fått spridning. Hur ska man se på missfallsriskerna med det, jämfört med det bruna snuset? 

– Det finns inga studier på det vita snuset och missfall, och vi vet heller inte hur många gravida som använder det vita snuset. Men när man läser andra länders tolkning av andra nikotinprodukter såsom e-cigaretter och vattenpipa, som det också finns få studier om, så vet man att nikotin går över moderkakan till fostret, och då kan man troligtvis  förvänta sig att det i det stora hela ger samma sorts risker, som det finns med andra nikotinprodukter. Det bör man bära med sig i grunden, men så kan det naturligtvis skilja sig år mellan olika produkter, säger Yvonne Skogsdal.

Läs vidare