Programmet kommer att kosta 270 miljoner pund årligen när det är fullt implementerat och förväntas upptäcka cancer hos 9 000 personer, leverera nästan en miljon skanningar och ge behandling tidigare till drabbade personer.

Inför utbyggnaden genomfördes ett framgångsrikt pilotprojekt där cirka 70 procent av screeningen ägde rum i mobila enheter parkerade på lätt tillgängliga platser. Då låg fokus på mer utsatta områden där det är fyra gånger så stor risk att människor röker.

Programmet kommer att använda läkarjournaler för personer i åldern 55 till 74 för att identifiera nuvarande eller tidigare rökare. Patienter som anses ha hög risk kommer att bjudas in till specialistundersökningar vartannat år.

Läs mer i pressmeddelandet från det brittiska hälsodepartementet.

Läs vidare