Inför lungcancerdagen 1 augusti publicerade European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) bland annat ovanstående fakta på sin webbplats.

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen och viktigaste orsaken till dödsfall i cancer. Lungcancer är en sjukdom som fortfarande har hög dödlighet: endast 13 procent av lungcancerpatienterna inom EU överlever minst fem år efter cancerdiagnosen.

Antalet personer som får lungcancer ökar fortfarande i Europa. Högst är incidensen bland män i Österuropa och bland kvinnor i Västeuropa.

Mer fakta om lungcancer finns på ENSP:s webbplats.

Läs vidare