Såväl andelen rökare som andelen snusare och vejpare är högst bland gymnasieelever och unga vuxna i åldrarna 17–29 år. Detta är särskilt tydligt för vitt snus som är mer än tre gånger så vanligt bland unga vuxna än i övriga åldersgrupper. Framför allt är det bland unga vanligt att man använder tobak eller nikotin ibland, medan det till exempel är vanligare med dagligrökning i de äldre åldersgrupperna.

Rapporten visar också att tillgängligheten gällande traditionella tobaksprodukter som cigaretter och brunt snus har minskat, medan tillgängligheten av nya produkterna som vitt snus och e-cigaretter har ökat. Bland annat har det tillkommit försäljningsställen av e-cigaretter och andra tobaksfria nikotinprodukter, som inte kräver tillstånd för att få sälja. Den ekonomiska tillgängligheten är också högre på grund av att tobaksfria nikotinprodukter inte beskattas lika högt som tobaksprodukter.

I rapporten lyfts också könsskillnader när det gäller tobak och nikotin. Det är fortfarande fler flickor än pojkar som röker, och vanligare att män och pojkar använder tobak och nikotin överlag. Men för de nya produkterna minskar skillnaderna och tittar man specifikt på vitt snus är könsskillnaderna i princip raderade.

Gällande kopplingen mellan tobaksbruk och bruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar visar rapporten att det är betydligt vanligare bland både rökare och snusare, jämfört med andra, att använda andra substanser och att spela om pengar. Det syns tydligt bland såväl ungdomar som i den vuxna befolkingen. Tydligast samband finns mellan rökning och narkotikaanvändning. Det är alltså betydligt vanligare att rökare använder narkotika, än att icke-rökare gör det.

Ladda ned rapporten här 

Läs vidare