The MPOWER tobacco control scorecard, WHO:s verktyg för att rapportera genomförandet av viktiga FCTC-politiska åtgärder på landsnivå, avslöjar att två tredjedelar (68 procent) av 195 länder inte rapporterade någon förbättring eller en minskning av nyckelpolicyerna för att minska tobaksanvändningen mellan 2020 och 2022. En tredjedel av länderna (35 procent) rapporterar en nedgång. Endast 32 procent av de rapporterande länderna rapporterade en förbättring. De största nedgångarna skedde i låginkomstländer och länder belägna i östra Medelhavet och Sydostasien. Nedgången observerades dock över hela världen.

”Vi är mycket bekymrade över inbromsningen i antagandet av effektiv tobakskontroll”, säger Joanna Cohen från Institute for Global Tobacco Control vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i ett uttalande.

Hon säger också att inbromsningen är mycket oroande, efter mer än ett decennier av stadiga framsteg i implementeringen av dessa policyer. Hon  uppmanar alla länder att fördubbla ansträngningarna för att minska tobaksanvändningen för att ta igen förlorad mark.

Les Hagen från ASH Canada säger att nedgången är en väckarklocka och uppmanar alla länder att vidta kraftfulla åtgärder för att få tillbaka tobakskontrollen på rätt spår och återuppta globala ansträngningar för att minska tobaksanvändningen.

Källa: Uppgifterna har inhämtats av Global Tobacco Control Progress Hub, en oberoende plattform för övervakning av folkhälsoavtal som är ett samarbete mellan ASH Canada och Institute for Global Tobacco Control vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Läs vidare