LGA är en medlemsorganisation för brittiska ”counsils”, som ungefär motsvarar svenska kommuner. Publikationen riktar sig till alla folkvalda politiker och riktlinjerna är i enlighet med tobakskonventionens artikel 5.3. Enligt den artikeln ska folkhälsopolitiken skyddas från tobaksindustrins inflytande.

Nyligen visade The Global Tobacco Industry Interference Index 2023 att ländernas förmåga att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken har försämrats, något som Tobaksfakta har rapporterat om tidigare.

 

Läs vidare