COP 10, den tionde partskonferens för tobakskonventionen, och MOP3, det tredje mötet mellan parterna till protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter skulle ha hållits i Panama i slutet av november.

Oroligheter har utbrutit i landet till följd av undertecknandet av ett gruvkontrakt. Protesterna väntas pågå i några veckor. Nytt datum är satt till 5 – 10 februari 2024.

Snusföreträdare är mycket engagerade i denna konferens på grund av oro för att den ska leda till skärpt lagstiftning kring vitt snus. Lars Dahlgren, koncernchef på Swedish Match, skrev i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning i oktober att den globala konferensen i Panama kan fattas beslut om rekommendationer mot nikotinportioner. Det kan få till följd att EU förbjuder nikotinportioner på samma sätt som man har förbjudit brunt snus, enligt Dahlgren. Han uppmanar i debattartikeln svenska politiker att arbeta för att det inte blir några rekommendationer av WHO som kan leda till förbud för nikotinportioner.

Sedan beskedet kom att konferensen skjutit upp har Patrik Strömer, chef för Svenska Snustillverkare, uttalat sig för fortsatt påverkansarbete. Patrik Ström säger på Snusforum att organisationen kommer att använda tiden fram till konferensen till att stärka sina positioner och betona snusets roll som ett säkrare alternativ i tobakspolitiken.

Lena Sjöberg ordförande för Tobaksfakta säger att organisationen med oro har sett hur intresset för nikotinportioner ökat.

– Särskilt oroande är ökningen bland unga som inte tidigare använt tobak och nikotin. Om konferensen i Panama skulle leda till att denna utveckling hejdas skulle det vara guld värt för unga hälsa, säger Lena Sjöberg.

Läs vidare