Glädjande visade det sig att ämnet engagerade och under konferensens sista dag fick Tobaksfakta ta emot pris för bästa poster. Nils Lundin, barnläkare och styrelsemedlem i Tobaksfakta passade i sitt tacktal på att lyfta hur viktigt det är att skydda barn mot nikotinberoende.

Läs vidare