Dagens Nyheters medicinreporter Anna Bratt har tittat på vilka det är som röker idag. Det är framför allt de med lägst utbildning och sämst ekonomi. Utlandsfödda män med kort utbildning samt människor med psykisk ohälsa är överrepresenterade. 

Anna Bratt har bland annat intervjuat Cecilia Magnusson, forskare, läkare och chef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm. Magnusson berättar att hon har läkarkollegor som inte gör någonting åt rökningen bland patienter med psykisk ohälsa.  Cigaretten är självmedicinering och glädje i ett svårt liv, är argumenten.

Det låter något cyniskt med tanke på att varannan rökare dör i förtid, och de lever i snitt tio år kortare än andra, kommenterar Dagens Nyheters Anna Bratt.

Men även där viljan finns att uppmuntra rökstopp, är det inte alltid så lätt att nå patienterna och att ge tillräckligt stöd. Cecilia Magnusson pekar på behov av forskning om nya metoder samt tydlighet om rätten till rökavvänjningsstöd oavsett bakgrund eller diagnos. Men Magnusson misstänker att intresset för mer tobaksforskning och prevention är lågt, eftersom det numera är så få som röker och tobakens påverkan på hälsan är redan kända.

DN:s artikel (kan vara låst för icke-prenumeranter)

Läs vidare