Eftersom det brukar var mycket på gång inför Tobaksfria dagen 31 maj träffas vi nu i god tid innan för att få ny kunskap. Under seminariet kommer bland annat barns matmiljö att lyftas utifrån ny rapport från Hjärt-Lungfonden och UNICEF , och ny forskning från Umeå Universitet som visar skaderiskerna med snus presenteras. Tobaksfakta och YmT presenterar också sitt yttrande: ”Harm reduction” drabbar folkhälsan.

Några av föreläsarna:

  • Anette Jansson, intressepolitisk expert, Hjärt- Lungfonden
  • Johanna Rudmark Hagström, socialchef och chef för sociala företag Uppsala Stadsmission
  • Marja Lisa Byhamre, Institutet för folkhälsa och kliniks medicin, Umeå universitet, läkare på Örnsköldsviks sjukhus

Seminariet avslutas med en paneldebatt om harmreduction utifrån följande punkter:

  • Skador och påverkan på folkhälsan
  • Socialt och psykologiskt beroende
  • Avvänjning
  • Vad står vi i frågan idag?

Tobaksfakta och YmT presenterar också sitt yttrande: ”Harm reduction” drabbar folkhälsan

Läs hela programmet här

Tid: 10 maj 2023, kl 13.00-15.00
Plats: Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet. Vi arrangerar seminariet även som ett zoom-möte, så det går förstås också bra att delta digitalt. Du behöver anmäla dig oavsett om du vill vara med på plats eller digitalt.
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@ymtkansli.org  Representanter från tobaksindustrin är inte välkomna.
VIKTIGT: Uppge i anmälan om du medverkar på plats eller digitalt, och vilken organisation du tillhör.

Välkommen!

Läs vidare